Zaterdagavond 23 mei 2020 organiseert de Harddraverij Vereniging Santpoort & Omstreken haar speciale, digitale Algemene Ledenvergadering. De vergadering start om 20.00 uur en vanaf circa 19.45 wordt de toegang naar de digitale vergaderruimte geopend.

Hieronder kunt u alvast alle stukken downloaden om u in te lezen.

Download hier de agenda

Download hier de notulen van de jaarvergadering 2019

Download hier het verslag van de secretaris 2019

Download hier de jaarrekening 2019

Download hier het verslag van de kascommissie 2019

Download hier de begroting 2020

Deelnemen aan de vergadering? Kijk op https://www.dorpsfeest-santpoort.nl/alv/ voor alle informatie!

Door de omstandigheden rondom het Corona-virus kregen 21 Velsenaren door burgemeester Dales digitaal een lintje uitgereikt, waaronder bestuursleden van de Harddraverij Vereniging Santpoort en omstreken Ed Nieuwland en Theo Koster.

De burgemeester sprak vanuit de Raadzaal via een live-uitzending via RTV Seaport de gedecoreerden toe. Symbolisch ontvingen de 21 Velsenaren tijdens de uitzending de versierselen. Acht dames en dertien heren werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ed Nieuwland
Theo Koster

In ons 268 jarig bestaan is dit de 8e keer dat het Dorpsfeest geen doorgang kan vinden vanwege ingrijpende gebeurtenissen. Het zit in onze aard om altijd optimistisch te blijven en wij hadden reeds een aantal alternatieve scenario’s uitgewerkt om onze 261e editie voort te kunnen zetten. Helaas is op 21 april bekend geworden dat er tot 1 september 2020 geen vergunningsplichtige evenementen georganiseerd mogen worden. Wij wensen iedereen die direct of indirect geraakt is door het Corona-virus veel sterkte en kracht. We houden u op de hoogte van alle acties, natuurlijk blijven we met elkaar in contact en we hopen elkaar binnenkort in gezonde toestand weer persoonlijk te mogen ontmoeten. 

Een duizendpoot met een heel groot hart voor de Velsense samenleving, het onderwijs en de muziek. Dat is waar Gertjan Huijbens (58) om herinnerd zal worden. Zondagavond overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus.

Gertjan begon in 1986 op 24-jarige leeftijd als docent economie en wiskunde op het Ichthus College. Tegelijkertijd was hij projectcoördinator van het Contactcentrum Onderwijs Arbeid Noord-Holland. In 1992 maakte hij de overstap naar het Lyceum Sancta Maria in Haarlem, waar hij tien jaar als docent werkte. Gertjan gaf economie, aardrijkskunde en wiskunde en was enkele jaren coördinator van de 3e klassen en 4 VWO.

Buiten zijn werk in het onderwijs was Gertjan ook zeer actief op maatschappelijk gebied. In 1995 werd hij voorzitter van Vluchtelingenwerk Velsen, een functie die hij maar liefst elf jaar bekleedde. In 2002 ging hij aan de slag bij Stichting Welzijn Velsen, waar hij een actieve bijdrage leverde aan het opzetten van het sociale activeringsproject ‘Onbenutte Kwaliteiten’, de Jongerenraad Velsen, ‘Mooi Zo, Goed Zo’ en de Vrijwilligerscentrale Velsen.

Die sociale rol zette hij vanaf 2011 door toen hij, via Woningbedrijf Velsen, meewerkte aan de oprichting van Telstar Thuis in de Wijk, een stichting die de paraplu vormt voor uiteenlopende projecten gericht op leefbaarheid in de wijken, deelname aan de lokale samenleving, onderling respect, educatie en een gezonde levensstijl. Gertjan was bij de club waar hij zo van hield betrokken bij de Telstar Street League, de Techniek Experience, School’s Cool IJmond en Playing for Success IJmond; ‘leren met een WOW-factor!’ Hij nam daar zeer recent, op 6 maart, afscheid als programmamanager.

Gertjan was ook meer dan 20 jaar actief in de lokale media. Eerst als redactiemedewerker van de IJmuider Courant en later als politiek verslaggever en commentator bij RTV Seaport. Op 12 maart deed hij voor het laatst verslag van de gemeenteraadsvergadering. Kort daarna werd hij ziek. Corona, zo bleek.

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Gertjan. Hij was vele jaren als vrijwilliger betrokken bij Beeckestijn Pop, waarvan hij onder meer voorzitter en presentator was. Hij zette zich ook in voor Zanggroep Voices, Muziekvereniging SOLI, Koninginnepop en het Kunstencentrum Velsen. Daarnaast speelde hij trombone in diverse bands, waaronder Full Count, en was hij programmeur van het Ramsis Podium op Dorpsfeest Santpoort en Santpoort Jazz.

Met de oprichting van Study Consultancy en Huijbens Text & Event Consultancy ging in 2002 een grote droom van Gertjan in vervulling. Samen met zijn medewerkers gaf hij bijles aan scholieren en studenten, schreef hij publicaties voor bedrijven en organiseerde hij evenementen. Gertjan werd ook regelmatig ingehuurd als gespreksleider of dagvoorzitter, een rol die hem vanwege zijn brede interesse goed paste.

Deze maand zouden Study Consultancy en Lichtspel, het bedrijf van zijn vrouw, verhuizen naar de voormalige groentewinkel op het Broekbergenplein in Santpoort-Noord, waar Gertjan, gesteund door collega’s en vrienden, tot tweeënhalve week geleden meehielp met verbouwen. Dromend van een toekomst op een nieuwe plek. Helaas is het voor hem zover niet gekomen, maar inmiddels is wel duidelijk dat het bedrijf, in lijn met zijn wens en in de ondernemersgeest van Gertjan en José, zal worden voortgezet.

Het overlijden van Gertjan slaat een gat in de Velsense samenleving. Wij wensen José, Thijs en Huub, zijn moeder Truus, familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

De familie roept op herinneringen en muziek te delen via https://www.memori.nl/gedenkplaats/gertjan-huijbens/

06 maart 2020 Velsen Zuid: MVO dag (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) Telstar Thuis in de Wijk. Foto: Ron Pichel
Foto: Ron Pichel

Als de maatregelen vanwege het coronavirus het toelaten, gaat Dorpsfeest Santpoort begin augustus door. Maar in afgeslankte vorm, benadrukt Bas Kuntz, voorzitter van de Harddraverijvereniging Santpoort en omstreken.

,,Ons uitgangspunt nu is: als het even kan, gaan we een dorpsfeest neerzetten. Hoe het er dan uit gaat zien, weten we nog niet. Wordt het Dorpsfeest heel sterk uitgekleed of een beetje uitgekleed? Die scenario’s zijn we nu aan het uitwerken. We willen ook eerst met de vierhonderd vrijwilligers in overleg, voordat we een programma bekendmaken’’, vertelt Kuntz daags na het overleg met het bestuur van de Dorpsfeest-organisatie.

,,Voor ons is het allemaal erg onzeker en onduidelijk, want hoe gaan de maatregelen er na 1 juni uitzien?’’, vraagt Kuntz zich af. ,,We willen het financiële risico zoveel mogelijk reduceren. De vereniging kan het niet lijden als we tien- of twintigduizend euro tekortkomen. We hebben geen flinke reserves en kunnen daarom geen grote verplichtingen aangaan. Het is een lastig proces waar we inzitten.’’

Het acht dagen durende Dorpsfeest, waar jaarlijks tienduizenden bezoekers op afkomen, kost ruim 200.000 euro. De belangrijkste inkomstenbron voor het feest, zo’n 35 tot 40 procent, is de kermispacht. Vervolgens leveren de sponsoren een flinke bijdrage. De rest van de inkomsten wordt gelijk opgebracht door de leden, de kortebaandraverij en de inschrijfgelden.

Kermis

Onzekere factor is de kermis. Zou die begin augustus mogen doorgaan? Ook wat de sponsoren doen, is nog onbekend. ,,We beginnen in mei altijd met de sponsorwerving. We hebben wel een heel trouwe groep sponsoren’’, aldus Kuntz.

Eind april is een cruciale deadline voor het bestuur van de Harddraverijvereniging. Dat is jaarlijks de periode waarin de eerste afspraken worden gemaakt met leveranciers van hekken, toiletten, rijplaten, tenten en alles wat verder voor het evenemententerrein nodig is. ,,Dat is de eerste belangrijke stap waar bedragen aan vastzitten. Hopelijk weten we dan hoe het coronavirus zich gedraagt, wat de verwachting is en welke maatregelen er zijn. De maatregelen en de inkomsten zijn voor ons bepalende factoren. Maar we willen iets organiseren binnen de regelgeving en vergunningen. Om iedereen een boost te geven, het leven te vieren. Dat doen we voor het dorp, de horeca – we gaan ervan uit dat die dan weer open is – en de saamhorigheid’’, reageert Kuntz.

Bron: IJmuider Courant