PRAKTISCHE TIPS

 • Het betreden van het feestterrein en deelnemen aan activiteiten is op eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële schade, die
 • bezoekers van het feest kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het feestterrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook bijvoorbeeld
 • schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.
 • Bezoekers moeten zich op verzoek kunnen legitimeren.
 • Bezoekers welke dronken of onder invloed van drugs zijn kunnen de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers dienen zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.
 • De organisatie kan, indien dit noodzakelijk wordt geacht, personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.
 • Geweld, agressie en vernielingen worden niet getolereerd. Bij iedere uiting hiervan zal aangifte worden gedaan.
 • Er wordt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar geschonken.
 • Het gebruik van drugs op het feestterrein is verboden, op straffe van verwijdering.
 • Het meebrengen van glaswerk op het feestterrein is uitdrukkelijk verboden.
 • Roken is verboden in de toiletunits.
 • Bezoekers staan toe dat er foto’s genomen worden en geven toestemming tot het publiceren ervan, in welke vorm dan ook.
 • Het uitdelen van flyers, voeren van verkoopacties is niet toegestaan. Het dragen van clubkleding wordt niet toegestaan.
 • Bij het betreden van het feestterrein gaat men akkoord met deze huisregels.

Geniet u ook zo van de gratis toegankelijke evenementen die elk jaar door de Harddraverij Vereniging worden georganiseerd? Voor 20 euro per jaar wordt u lid en steunt u niet alleen de organisatie, maar kunt u via de gezellige, jaarlijkse ledenvergadering tevens meepraten over de koers van de vereniging. Lid worden kan via www.dorpsfeest-santpoort.nl of door tijdens de feestweek uw gegevens achter te laten bij de mobiele roze Piaggio.

Voor iedereen die op 5 augustus 2022 lid is (dus voor bestaande en nieuwe leden) hebben we een unieke deal kunnen sluiten met Landgoed Duin en Kruidberg. Zij stellen mooie arrangementen beschikbaar die we tijdens de laatste zaterdag bij de finale van het Buikschuiven gaan verloten. Hoofdprijs is: Verwenarrangement voor twee personen op het Landgoed Duin- en Kruidberg bestaande uit: Overnachting in een Patiokamer, 3 gangen diner in het restaurant op de Beletage en een uitgebreid ontbijtbuffet in Het Souterrain voor 2 personen! Daarnaast is er nog een prijs die zij beschikbaar stellen, namelijk een Sunday Tea voor twee personen op Landgoed Duin en Kruidberg.

De Harddraverij Vereniging is trots op haar Hekkenteam. Dit jaar gaan Mark Schoorl, Casper de Jong, Frenk Duineveld, Robin Duineveld, Nick Wilms Floet en Nils Negenman aan de bak om alle evenementen mogelijk te maken. Toppers zijn het!

In verband met de veiligheid doet het bestuur van de Harddraverij Vereniging een beroep op de deelnemers en bezoekers van evenementen: Houd altijd de veiligheid in de gaten en volg de aanwijzingen van de verkeersregelaars soepel op.

Gedurende het gehele Dorpsfeest kunt u geconfronteerd worden met verkeersregelaars. Wij zijn extra zuinig op deze vrijwilligers! Heb begrip voor eventuele vertragingen en/of omrijden. Volg hun aanwijzingen soepel op, zodat het voor iedereen veilig en vlot verloopt.

Daarnaast zoeken wij nog Verkeersregelaars. Denk daarbij aan de evenementen bij de Ruïne van Brederode (Concours Hippique en Agrarische dag) om het autoverkeer en parkeren vlot en soepel af te handelen. Of de optocht van de kinderen naar het Vuurwerk op de laatste zaterdag te begeleiden. Wie geïnteresseerd is en een korte online cursus (uurtje) wil doen om als evenementenverkeersregelaar te mogen optreden kan contact opnemen met Frank van Neste (frank@dorpsfeest-santpoort.nl).

Tijdens het Dorpsfeest Santpoort zal de Hoofdstraat, op dagen dat er geen evenementen zijn, gewoon open zijn én de winkels goed bereikbaar. Tijdens de Steppenrace (maandag vanaf 14.00 uur), ringsteken (gehele dinsdag) is het deel Hoofdstraat vanaf de Huis Ten Biltstraat tot aan de rotonde normaal bereikbaar.  Tijdens de Jaarmarkt (vrijdag) zal de gehele Hoofdstraat en de Terrasweg tot de Vijfsprong afgesloten zijn.

Op de dagen dat de Hoofdstraat bereikbaar is kan er geparkeerd worden in de bestemde parkeervakken tot 18.00 uur. Na 18.00 uur is de gehele Hoofdstraat vanaf Broekbergenplein tot aan de rotonde Wüstelaan evenemententerrein en kan er niet worden geparkeerd.

De Huis ten Biltstraat wordt in de avonden vanaf 18.00 uur geheel afgesloten voor zowel verkeer als voetgangers. Doel is in de avonden zoveel mogelijk overlast in deze straat te voorkomen en er ook voor de bewoners een leuk en sfeervol Dorpsfeest van te maken en de woonomgeving veilig te houden.

Gedurende het hele Dorpsfeest is er extra parkeergelegenheid aan de zuidkant van de Weyman Weide (richting het viaduct naar Haarlem). Behalve als daar op dat moment evenementen aan de gang zijn.

Dankzij de fantastische medewerking van de dorpsbewoners aan de verschillende parcoursen vormen ‘in-de-weg-staande-auto’s’ nauwelijks een probleem. Toch vragen we speciale aandacht voor de volgende evenementen:

 • maandag 1 augustus, Straatvoetbal

Parkeervakken bij de flat en parkeerplaats Burg. Weertsplantsoen autovrij houden vanaf ’s ochtends 06.00 uur.

 • dinsdag 2 augustus, Ringsteken

Het parcours Hoofdstraat, Anemonenstraat, Narcissenstraat en Terrasweg vanaf 8.00 uur autovrij houden.

 • woensdag 3 augustus, 7 van Santpoort en Wielerronde.

Let op! Parcours aan de Molenveltlaan, Dinkgrevelaan, Middenduinerweg, Burg. Enschedélaan en Schipbroekenweg vanaf 14.00 uur vrijhouden in verband met het plaatsen van dranghekken. Het programma op het wielerparcous start al om 17.30 uur!

 • donderdag 4 augustus, Kortebaandraverij

Hoofdstraat, het plantsoen bij de Overbildtweg (tentopbouw) en het rennerskwartier bij de Paramaribostraat tijdig vrijhouden.

 • vrijdag 5 augustus, Jaarmarkt

In de Hoofdstraat, Terrasweg (tot aan Vijfsprong) en Burg. Weertsplantsoen worden vanaf 04.00 uur in de ochtend kramen geplaatst. Let op!

 • vrijdag 5 augustus, Kinderjaarmarkt

Graag de straten waar de Kinder-vrijmarkt wordt gehouden autovrij maken:

– Vijfsprong, stukje Burg. Enschedélaan, Frans Netscherlaan tot Wulverderlaan, Terrasweg tussen vijfsprong en Berglaan, Schipbroekenweg en op het Burg. Weertsplantsoen (kinder-vrijmarkt alleen op de stoep aan de kant van de even flatnummers) tot aansluiting Weekmarkt.

Let op! Aan de graskant van het Burg. Weertsplantsoen, tussen Schipbroekenweg en Hagelingerweg, zal deze dag een parkeerverbod gelden ivm doorstroming op de rijbaan.

Moet u die vrijdag nog met de auto weg, dan is het verstandig om hem van te voren van de vrijmarkt weg te halen. Anders komt u er later – vanwege de drukte – wellicht niet meer uit.

Tijdens de Jaarmarkt en Vrijmarkt mag u de auto parkeren op de groenstrook aan de Wulverderlaan, tussen Velserhooft en de Bickerlaan.

De bewaakte fietsenstalling is dit jaar wederom op de groenstrook langs het fietspad naar het tunneltje op de Slaperdijk. Hier kunt u tegen een geringe vergoeding uw fiets in veilige handen achterlaten. Belangrijk! Het is verboden om fietsen te plaatsen in de Hoofdstraat langs het kermisterrein. Deze zullen onherroepelijk worden verwijderd.

Het paard staat nog steeds centraal bij veel evenementen in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoeters onze gast zijn. Ondanks dat het om edeldieren gaat, zijn er wel speciale regels waar de ruiters zich aan moeten houden.

Wie mee wil doen aan een paardenevenement moet zich van tevoren inschrijven. Van alle eigenaars/berijders wordt verwacht dat zij een weloverwogen inschatting maken of hun paard geschikt is om mee te doen aan een evenement met publiek. Is het paard onervaren, schrijf je dan niet in. Ook niet bij twijfel. Uitsluiting volgt wanneer een deelnemer tijdens een evenement zijn paard niet onder controle heeft, waardoor de deelnemer zelf, diens paard, mededeelnemers of omstanders in gevaar worden gebracht.

Ga niet met het paard door het publiek; houd het terras voor de feesttenten op het evenemententerrein in ieder geval vrij van paarden. Voor de menners van aanspanningen geldt – net als alle andere bestuurders van voertuigen – dat voorzichtigheid met alcohol geboden is.

Bij alle paardenevenementen geldt dat het dragen van een goedgekeurde, goed passende veiligheidshelm verplicht is. De cap moet voldoen aan de norm EN1384 (staat vermeld aan de binnenzijde van de cap). Het dragen van sportschoenen te paard is niet toegestaan. Schoeisel dient een hak van ten minste ½ cm te hebben. Bij alle evenementen zijn hengsten uitgesloten van deelname.

Van het publiek wordt verwacht dat het zich correct gedraagt langs de kant. Een paard is een vluchtdier, bij een gevoel van angst of bedreiging kan het dier het dus op een lopen zetten. Het publiek moet geen dingen langs de kant doen waar een paard van kan schrikken.

Het paard staat nog steeds centraal bij veel evenementen in het Dorpsfeest Santpoort. Dat betekent dat er tijdens het Dorpsfeest extra veel viervoeters onze gast zijn. Volgens de wetgeving mogen paarden niet op voetpaden, stoepen, fietspaden en fietsstroken komen. Het overige verkeer zal daardoor geconfronteerd kunnen worden met ruiters en paarden op de openbare weg.

Omdat een paard een vluchtdier is, kunnen zich onverwachte situaties voordoen. Overige weggebruikers moeten daar rekening mee houden. Pas de snelheid aan en veroorzaak geen onnodige geluidsoverlast (claxon) die een schrikeffect kunnen veroorzaken.

Natuurlijk doet de organisatie er alles aan om de veiligheid zo maximaal mogelijk na te streven en zet het extra mensen in om toezicht te houden. De organisatie benadrukt dat in alle gevallen deelnemers meedoen op eigen risico. De organisatie en haar medewerkers nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor schade aan deelnemers en/of hun dieren en/of hun eigendommen.

In geval van ongelukjes is de EHBO-afdeling Santpoort bij de verschillende evenementen aanwezig. De Harddraverij Vereniging vindt het fantastisch dat deze vrijwilligers elk jaar weer klaar staan om in noodgevallen kordaat op te treden. Op de website www.ehbo-santpoort.nl  krijgt u een indruk van deze organisatie. Ook kunt u zich hier als vrijwilliger aanmelden of meer informatie verkrijgen omtrent het doen van cursussen.

Tot slot voor alle duidelijkheid; deelname aan de evenementen gebeurt op eigen risico.

Tip! In het dorp is nog maar 1 pinautomaat om cashgeld op te halen en die staat bij de The Readshop in de winkel. Na sluitingstijd is het niet meer mogelijk om in Santpoort geld te pinnen. Heb je contant geld nodig tijdens het Dorpsfeest? Haal het dan op tijd in huis.

Op de website van www.dorpsfeest-santpoort.nl/privacy staat omschreven hoe de Harddraverij Vereniging omgaat met uw privacy. Enkele highlights daaruit: Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Door deelname of bezoek aan onze evenementen geeft u onze fotografen toestemming u te fotograferen. Deze foto’s kunnen voor publicatie op de eigen website en facebook pagina worden gebruikt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij de foto’s op verzoek van de media aan hen doorsturen. Bovendien geeft u toestemming dat uw gegevens bij inschrijving in uitslagen voor publicatie worden gebruikt. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan graag vooraf bij de organisatie melden.

De bestuursleden van de Harddraverij Vereniging wensen alle Dorpsfeest-gebruikers een gezellig Dorpsfeest toe en danken bij voorbaat vooral alle vrijwilligers die zich op de één of andere manier verdienstelijk maken. Om de overlast in het dorp zo beperkt mogelijk te houden, verzoeken wij eenieder dringend zich zindelijk te gedragen.

Tot slot, de organisatie (allemaal vrijwilligers) heeft veel tijd, geld en moeite geïnvesteerd om de evenementen veilig én gezellig te laten verlopen. Maar de sfeer van het Dorpsfeest bepaalt u zelf. Wees zuinig op de plekken waar je spanningsloos met je (nieuwe) vrienden, buren, familie en bekenden een feestje kan vieren. Wat dat betreft hebben wij met z’n allen een inhaalslag te maken. Bovendien zijn er de afgelopen twee jaar veel nieuwe bewoners in onze gemeente gekomen, voor wie het allemaal nieuw is.  We rekenen op uw medewerking om alles in een gezellige sfeer te laten verlopen en tot ziens op de evenementen of tijdens het avondprogramma!